GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Khoa CN Thực phẩm & May TT
ID Tên sách - giáo trình URL
171005 Thịt gia súc gia cầm (Bài giảng) - Nguồn: Internet
171006 Cá và hải sản - Nguồn: Internet
171007 Các quá trình trong chế biến Thực phẩm (Bài giảng ĐH CNTP) - Nguồn: Internet
171008 Giới thiệu sản xuất nước uống đóng chai Power - Nguồn: Internet
171009 GIới thiệu về công nghệ xử lý nước - Nguồn: Internet
171010 Bảo quản tôm bằng phương pháp sấy thăng hoa - Nguồn: Internet
171011 Cơ sở kỹ thuật của chế biến thực phẩm (ĐH Cần Thơ) - Nguồn: Internet
171012 Cơ sở của quá trình chế biến thực phẩm 2 (ĐH Đà Nẵng) - Nguồn: Internet
171013 Công nghệ chế biến Thủy sản (ĐH Cần Thơ) - Nguồn: Internet
171014 Phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm - Nguồn: Internet
171015 So sánh ISO 22000 và ISO 9001 - Nguồn: Internet
171016 Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa (Sách) - Nguồn: Internet
171017 Phụ gia thực phẩm (Đàm Sao Mai) - Nguồn: Internet
170529 Chất lượng nông sản thực phẩm - Nguồn: Internet
170530 Luật chất lượng hàng hóa - Nguồn: Internet
170531 Phân tích kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng hàng hóa - Nguồn: Internet
170532 Quản lý chất lượng theo HACCP - Nguồn: Internet
170534 Chất lượng sản phẩm và thiện chí của nhà sản xuất - Nguồn: Internet
170537 Các Khái niệm cơ bản về du lịch - Nguồn: Internet
170538 Những vấn đề cơ bản về du lịch - Nguồn: Internet
170541 Kinh doanh khách sạn nhà hàng - Nguồn: Internet
170542 Standard for hotel and motel - Nguồn: Internet
170543 Tâm lý khách du lịch của một số nước trên thế giới - Nguồn: Internet
170545 Tâm lý khách du lịch - Nguồn: Internet
170549 Những khách sạn lạ và độc nhất trên thế giới - Nguồn: Internet
170551 Lý luận chung về marketing và nhà hàng - Nguồn: Internet
170552 Năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch của Việt Nam - Nguồn: Internet
170554 Thị trường du lịch của Lào - Nguồn: Internet
170555 Quy trình lễ tân nhà hàng - Nguồn: Internet
170556 Vệ sinh an toàn trong thực phẩm và hàng hóa - Nguồn: Internet