GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Công nghệ bảo quản và chế biến thịt, cá ,trứng
ID Tên sách - giáo trình URL
171010 Bảo quản tôm bằng phương pháp sấy thăng hoa - Nguồn: Internet
171011 Cơ sở kỹ thuật của chế biến thực phẩm (ĐH Cần Thơ) - Nguồn: Internet
171013 Công nghệ chế biến Thủy sản (ĐH Cần Thơ) - Nguồn: Internet
170682 Chế biến thịt cá - Nguồn: Internet
170683 Chế biến thủy hải sản - Nguồn: Internet
170685 Quy định kiểm tra thủy hải sản xuất khẩu (TT) - Nguồn: Internet
170687 Công nghệ chế biến nước mắm - Nguồn: Internet
170688 Chế biến xúc xích - Nguồn: Internet
160388 Công nghệ bảo quản và chế biến thịt, cá ,trứng - Nguồn: BCTECH