GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Khoa Cơ khí
ID Tên sách - giáo trình URL
170961 Cơ sở công nghệ gia công kim loại - Nguồn: Internet
170962 Cơ sở công nghệ gia công kim loại - Nguồn: Internet
170963 Cơ sở công nghệ gia công kim loại - Nguồn: Internet
170964 Cơ sở công nghệ gia công kim loại - Nguồn: Internet
160965 Cơ sở công nghệ gia công kim loại - Nguồn: BCTECH
170966 Cơ sở công nghệ gia công kim loại - Nguồn: Internet
170967 Gia công Tiện - Nguồn: Internet
170968 Gia công Tiện - Nguồn: Internet
170969 Gia công Tiện - Nguồn: Internet
170970 Gia công Tiện - Nguồn: Internet
170971 tự động hóa - Nguồn: Internet
170972 tự động hóa - Nguồn: Internet
170973 tự động hóa - Nguồn: Internet
170974 tự động hóa - Nguồn: Internet
170975 tự động hóa - Nguồn: Internet
170976 tiện cnc - Nguồn: Internet
170977 tiện cnc - Nguồn: Internet
170978 tiện cnc - Nguồn: Internet
170979 phay CNC - Nguồn: Internet
170980 Phay CNC - Nguồn: Internet
170981 Phay CNC - Nguồn: Internet
170982 Phay CNC - Nguồn: Internet
170983 Gia công Mài - Nguồn: Internet
160984 Gia công Mài - Nguồn: BCTECH
170985 Gia công Mài - Nguồn: Internet
170986 máy cắt kim loại - Nguồn: Internet
170987 Máy cắt kim loại - Nguồn: Internet
160804 Robot hàn - Nguồn: BCTECH
160805 Gia công các chi tiết bằng tay - Nguồn: BCTECH
160806 Lắp mạch điện đơn giản - Nguồn: BCTECH