GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Thiết kế cắt may thời trang áo sơ mi và quần âu
ID Tên sách - giáo trình URL
170729 Tạo mẫu trang phục nữ - Nguồn: Internet
170731 Thiết kế quần tây - Nguồn: Internet
160733 Thiết kế quần âu - Nguồn: BCTECH
170737 Cắt may cơ bản 2 - Nguồn: Internet
170740 Giáo trình công nghệ may - Nguồn: Internet
170748 Thiết kế sơ mi, áo dài và quần âu - Nguồn: Internet
160382 Thiết kế cắt may thời trang áo sơ mi và quần âu - Nguồn: BCTECH
160411 Thiết kế cắt may thời trang áo sơ mi và quần âu - Nguồn: BCTECH