GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình
ID Tên sách - giáo trình URL
171145 Adobe iLLustrator Tutorial Videos - Nguồn: Internet
161142 Lập trình web với Laravel Framework (Cao đẳng CNTT) - Nguồn: BCTECH
160907 Giáo trình Lập trình mạng (Cao đẳng Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
171143 Tài liệu Dạy học môn Tin học - Trình độ Trung cấp (Tổng cục GDNN) - Nguồn: Internet
171144 Tài liệu Dạy học môn Tin học - Trình độ Cao đẳng (Tổng cục GDNN) - Nguồn: Internet
161140 Tin học nâng cao (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH
161141 Tin học nâng cao (Trung cấp) - Nguồn: BCTECH
171122 GT ROBOT CN(tác giả: Hà Trần Trọng Hữu) - Nguồn: Internet
171123 GT ĐIỀU KHIỂN ROBOT(tác giả: Nguyễn Mạnh Tiến) - Nguồn: Internet
171124 TL ROBOT CN ABB( ĐH SPKT TP HCM) - Nguồn: Internet
171125 ROBOT CN(tác giả: Nguyễn Trường Thịnh) - Nguồn: Internet
171126 NHẬP MÔN ROBOT CN(tác giả: Lê Hoài Quốc) - Nguồn: Internet
171127 ROBOT STUDIO Basics - Nguồn: Internet
171128 Hệ thống máy và thiết bị lạnh(tác giả: Đinh Văn Thuận) - Nguồn: Internet
171129 HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ KIỂU ƯỚT - Nguồn: Internet
171130 GT HANDBOOK OF AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION - Nguồn: Internet
171131 Hệ thống lạnh khác trong công nghiệp và đời sống - Nguồn: Internet
171132 Hệ thống lạnh máy đá - Nguồn: Internet
171133 LỰA CHỌN CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - Nguồn: Internet
171134 HỆ THỐNG LÀM LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - Nguồn: Internet
171135 HỆ THỐG ĐIỀU HÒA KHÔG KHÍ - Nguồn: Internet
171136 Hệ thống Điều hòa Không khí Trữ nhiệt - Nguồn: Internet
171137 GIAÙO TRÌNH BÔM QUAÏT MAÙY NEÙN - Nguồn: Internet
171138 ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRONG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ - Nguồn: Internet
171139 HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ KIỂU KHÔ - Nguồn: Internet
170931 GT MÁY ĐIỆN( vụ trung học chuyên nghiệp) - Nguồn: Internet
170933 GT MÁY ĐIỆN 2( tác giả: NGUYEÃN TROÏNG THAÉNG) - Nguồn: Internet
170938 GT TRANG BỊ ĐIỆN 1( tổng cục nghề nghiệp) - Nguồn: Internet
170944 GT PLC SIEMENS S7 200 - Nguồn: Internet
170990 BÀI GIẢNG AN TOÀN LĐ - Nguồn: Internet