GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Thiế kế cắt may áo veston nữ 1 lớp
ID Tên sách - giáo trình URL
170713 Công nghệ may - Nguồn: Internet
170735 May áo vest nữ - Nguồn: Internet
170736 Phương pháp đo áo veston - Nguồn: Internet
170739 Thiết kế trang phục 2 - Nguồn: Internet
160414 Thiế kế cắt may áo veston nữ 1 lớp - Nguồn: BCTECH