GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả
ID Tên sách - giáo trình URL
171017 Phụ gia thực phẩm (Đàm Sao Mai) - Nguồn: Internet
170651 Công nghệ chế biến rau quả - Nguồn: Internet
170653 An toàn thực phẩm cho rau quả tươi - Nguồn: Internet
170655 Thực hành công nghệ chế biến rau quả - Nguồn: Internet
170658 Thông tư 59 về sản xuất rau và chè an toàn - Nguồn: Internet
170659 Xử lý bảo quản rau quả sau thu hoạch - Nguồn: Internet
170661 Vấn đề về an toàn nước trong tưới tiêu và rửa rau quả - Nguồn: Internet
160391 Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả - Nguồn: BCTECH