GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Kỹ thuật Pha chế đồ uống
ID Tên sách - giáo trình URL
170561 DCCT kỹ thuật pha chế đồ uống ĐH Yersin - Nguồn: Internet
170562 Cocktail, chè và kem - Nguồn: Internet
170563 Chế biến các sản phẩm thức ăn nhẹ - Nguồn: Internet
170564 Các quá trình chế biến trong thực phẩm - Nguồn: Internet
160418 Kỹ thuật Pha chế đồ uống - Nguồn: BCTECH