GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Đồ họa vector với Adobe Illustrator
ID Tên sách - giáo trình URL
171145 Adobe iLLustrator Tutorial Videos - Nguồn: Internet
170916 Press Adobe ILLustrator CC (adobe.com) - Nguồn: Internet
170182 Tự học ILLustrator CS6 - Nguồn: Internet