GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - TRANG BỊ ĐIỆN 1
ID Tên sách - giáo trình URL
170886 GIÁO TRÌNH TBĐ 1(tổng cục dạy nghề) - Nguồn: Internet
170887 SỔ TAY LỰA CHỌN VÀ TRA CỨU THIẾT BỊ ĐIỆN - Nguồn: Internet
170888 GIAO TRÌNH TBĐ 2(tổng cục dạy nghề) - Nguồn: Internet
171084 GT TRANG BỊ ĐIỆN - Nguồn: Internet
171085 CÀI ĐẶT BIẾN TẦN SEIMENS - Nguồn: Internet
171086 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DC & AC - Nguồn: Internet
171087 HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - Nguồn: Internet
160282 TRANG BỊ ĐIỆN 1 CD - Nguồn: BCTECH
160283 TRANG BỊ ĐIỆN 1 TC - Nguồn: BCTECH