GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Khoa CN Thực phẩm & May TT
ID Tên sách - giáo trình URL
160405 Mỹ thuật trang phục - Nguồn: BCTECH
160406 Quản lý chất lượng sản phẩm - Nguồn: BCTECH
160407 Thiết kế cắt may thời trang áo sơ mi và quần âu - Nguồn: BCTECH
160408 Sáng tạo mẫu - Nguồn: BCTECH
160409 Thiết kế cắt may thời trang áo Veston nữ 1 lớp - Nguồn: BCTECH
160410 Thiết kế cắt may áo sơ mi và quần Âu - Nguồn: BCTECH
160411 Thiết kế cắt may thời trang áo sơ mi và quần âu - Nguồn: BCTECH
160412 Thiết kế cắt may váy đầm liền thân - Nguồn: BCTECH
160413 Thiết kế mẫu công nghiệp - Nguồn: BCTECH
160414 Thiế kế cắt may áo veston nữ 1 lớp - Nguồn: BCTECH
170415 Dinh dưỡng và xây dựng thực đơn - Nguồn: Internet
160417 Tổ chức nhà bếp và an toàn lao động - Nguồn: BCTECH
160418 Kỹ thuật Pha chế đồ uống - Nguồn: BCTECH
160419 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp với khách du lịch - Nguồn: BCTECH
160420 Đảm bảo chất lượng và ATTP trong CBMA - Nguồn: BCTECH
160421 Nghiệp vụ nhà hàng - Nguồn: BCTECH
170422 Thực hành chế biến món ăn - Nguồn: Internet
160423 Thương phẩm hàng thực phẩm - Nguồn: BCTECH
160424 Văn hóa ẩm thực - Nguồn: BCTECH
170425 Quản trị tác nghiệp - Nguồn: Internet
160426 Tiếng anh chuyên ngành chế biến món ăn - Nguồn: BCTECH