GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Thiết kế và may trang phục áo dài
ID Tên sách - giáo trình URL
170738 Thiết kế trang phục 1 - Nguồn: Internet
170742 Trang phục trong giao tiếp - Nguồn: Internet
170746 Thiết kế trang phục 4 - Nguồn: Internet
170747 Công nghệ may - Nguồn: Internet
170748 Thiết kế sơ mi, áo dài và quần âu - Nguồn: Internet
160384 Thiết kế và may trang phục áo dài - Nguồn: BCTECH