GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Khoa CN Thực phẩm & May TT
ID Tên sách - giáo trình URL
160619 Chế biến đồ hộp - Nguồn: BCTECH
170620 Kiểm soát chất lượng sản phẩm không phù hợp - Nguồn: Internet
170621 Luật chất lượng sản phẩm thực phẩm - Nguồn: Internet
170622 Mẫu biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm - Nguồn: Internet
170623 Tìm hiểu về bao bì giấy - Nguồn: Internet
170624 Bao bì kim loại - Nguồn: Internet
170625 Bao bì thực phẩm - Nguồn: Internet
170626 Bao bì giấy - Nguồn: Internet
170627 Bao bì gốm sứ - Nguồn: Internet
170628 Phụ gia thực phẩm - Nguồn: Internet
170629 Luật an toàn phụ gia thực phẩm - Nguồn: Internet
170630 Hệ thống quản lý HACCP - Nguồn: Internet
170631 Phu gia trong chế biến thực phẩm (Bài Giảng) - Nguồn: Internet
170632 Quy chuẩn kỹ thuật cho phụ gia thực phẩm - Nguồn: Internet
170633 Kỹ thuật làm bánh cơ bản - Nguồn: Internet
170634 Kỹ thuật sản xuất bánh qui - Nguồn: Internet
170635 Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo (nghề) - Nguồn: Internet
170636 Tiêu chuẩn bánh mì (TCVN) - Nguồn: Internet
170637 Tiêu chuẩn cho sản phẩm kẹo (TCVN) - Nguồn: Internet
160638 Công nghệ sản xuất đồ uống (Bài giảng) - Nguồn: BCTECH
170639 Công nghệ chế biến sữa - Nguồn: Internet
170640 Tiêu chuẩn kĩ thuật cho nước uống (TCVN) - Nguồn: Internet
170641 Báo cáo tổng quan về nước giải khát có gas và sức khỏe - Nguồn: Internet
170642 Tổng quan về sản xuất bia - Nguồn: Internet
170643 Chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm - Nguồn: Internet
170644 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm - Nguồn: Internet
170645 Tập huấn về kiến thực VSATTP - Nguồn: Internet
170646 Giáo trình vệ sinh an toàn thực phẩm - Nguồn: Internet
170647 Nghị định 47 về VSATTP - Nguồn: Internet
170651 Công nghệ chế biến rau quả - Nguồn: Internet