GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Thiết kế cắt may váy đầm liền thân
ID Tên sách - giáo trình URL
170716 Cắt may toàn tập - Nguồn: Internet
170742 Trang phục trong giao tiếp - Nguồn: Internet
170744 Thiết kế trang phục 4 - Nguồn: Internet
170745 Cách thiết kế váy suông - Nguồn: Internet
160412 Thiết kế cắt may váy đầm liền thân - Nguồn: BCTECH