GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Thiết kế hoạt hình Adobe Animation
ID Tên sách - giáo trình URL
170180 Hướng dẫn cơ bản Flash CS4 (ĐH Bách Khoa Hà Nội) - Nguồn: Internet
170846 Các tính năng trong Flash CS4 - Nguồn: Internet
170181 Script và ỹ thuật hoạt hình (Cao đẳng Công nghiệp Huế) - Nguồn: Internet
160085 Thiết kế hoạt hình (Trung cấp CNTT) - Nguồn: BCTECH
160096 Thiết kế hoạt hình (Cao đẳng CNTT) - Nguồn: BCTECH