GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Thiết kế cắt may thời trang trang phục trẻ em
ID Tên sách - giáo trình URL
170717 Thiết kế trang phục - Nguồn: Internet
170738 Thiết kế trang phục 1 - Nguồn: Internet
170739 Thiết kế trang phục 2 - Nguồn: Internet
170740 Giáo trình công nghệ may - Nguồn: Internet
170743 Cắt may cơ bản thời trang trẻ em - Nguồn: Internet
170745 Cách thiết kế váy suông - Nguồn: Internet
160383 Thiết kế cắt may thời trang trang phục trẻ em - Nguồn: BCTECH