GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Khoa CN Thực phẩm & May TT
ID Tên sách - giáo trình URL
170653 An toàn thực phẩm cho rau quả tươi - Nguồn: Internet
170655 Thực hành công nghệ chế biến rau quả - Nguồn: Internet
170658 Thông tư 59 về sản xuất rau và chè an toàn - Nguồn: Internet
170659 Xử lý bảo quản rau quả sau thu hoạch - Nguồn: Internet
170661 Vấn đề về an toàn nước trong tưới tiêu và rửa rau quả - Nguồn: Internet
170663 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động - Nguồn: Internet
170665 An toàn lao động - Nguồn: Internet
170666 An toàn điện cho công nghệ chế biến thực phẩm - Nguồn: Internet
170668 Bài giảng an toàn lao động (chung cho tất cả các ngành) - Nguồn: Internet
170670 Những nguyên tắc an toàn trong thi công công trường (xây dựng) - Nguồn: Internet
170673 Quản lý chất lượng sản phẩm - Nguồn: Internet
170674 Quản lý CL theo HACCP - Nguồn: Internet
170676 Chất lượng nông sản thực phẩm - Nguồn: Internet
170677 Quản lý chất lượng thực phẩm - Nguồn: Internet
170679 Quản trị chất lượng sản phẩm - Nguồn: Internet
170682 Chế biến thịt cá - Nguồn: Internet
170683 Chế biến thủy hải sản - Nguồn: Internet
170685 Quy định kiểm tra thủy hải sản xuất khẩu (TT) - Nguồn: Internet
170687 Công nghệ chế biến nước mắm - Nguồn: Internet
170688 Chế biến xúc xích - Nguồn: Internet
170691 Từ điển tiếng anh chuyên ngành - Nguồn: Internet
170693 Từ điển hóa học - Nguồn: Internet
170694 Từ điển tiếng anh thực phẩm - Nguồn: Internet
170698 Cơ sở thiết kế trang phục (BG) - Nguồn: Internet
170699 Cơ sở thiết kế trang phục (ĐH CN) - Nguồn: Internet
170701 Thiết kế trang phục 5 - Nguồn: Internet
170702 Thiết kế trang phục 3 - Nguồn: Internet
170704 Thiết kế trang phục 2 - Nguồn: Internet
170706 Công tác vệ sinh an toàn lao động - Nguồn: Internet
170707 Công tác vệ sinh an toàn lao động xưởng may - Nguồn: Internet