GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ
ID Tên sách - giáo trình URL
170886 GIÁO TRÌNH TBĐ 1(tổng cục dạy nghề) - Nguồn: Internet
170887 SỔ TAY LỰA CHỌN VÀ TRA CỨU THIẾT BỊ ĐIỆN - Nguồn: Internet
170938 GT TRANG BỊ ĐIỆN 1( tổng cục nghề nghiệp) - Nguồn: Internet
171084 GT TRANG BỊ ĐIỆN - Nguồn: Internet
171085 CÀI ĐẶT BIẾN TẦN SEIMENS - Nguồn: Internet
171086 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DC & AC - Nguồn: Internet
171087 HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - Nguồn: Internet
160348 ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ CD - Nguồn: BCTECH
160349 ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ TC - Nguồn: BCTECH