GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Kỹ thuật sửa chữa & Lắp ráp máy tính
ID Tên sách - giáo trình URL
160115 Hệ điều hành Linux (Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
170180 Hướng dẫn cơ bản Flash CS4 (ĐH Bách Khoa Hà Nội) - Nguồn: Internet
170846 Các tính năng trong Flash CS4 - Nguồn: Internet
170850 Hệ điều hành Unix - Linux (ĐH Quốc gia Hà Nội) - Nguồn: Internet
170851 Giáo trình Linux - MCSE - Nguồn: Internet
170852 Bài giảng Hệ điều hành Linux - Nguồn: Internet
170853 Giáo trình Quản trị HĐH Linux - Nguồn: Internet
170155 Giáo trình Lập trình căn bản (ĐH SPKT Vĩnh Long) - Nguồn: Internet
170160 Lập trình hướng đối tượng C++ (CĐ Công nghiệp Huế) - Nguồn: Internet
170165 Object-Oriented Analysis, Design and Implementation - Nguồn: Internet
170181 Script và ỹ thuật hoạt hình (Cao đẳng Công nghiệp Huế) - Nguồn: Internet
170186 Giáo trình Photoshop CS8 - Nguồn: Internet
170196 Excel cơ bản - Nguồn: Internet
170197 Excel nâng cao - Nguồn: Internet
170198 Soạn thảo văn bản - Nguồn: Internet
170199 Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - Nguồn: Internet
170200 Lắp ráp và bảo trì máy tính (itvietnam.com) - Nguồn: Internet
170201 Mạng máy tính (CĐN Tp.HCM) - Nguồn: Internet
170202 Bài giảng Mạng máy tính (ĐH CNTT Tp.HCM) - Nguồn: Internet
170203 Giáo trình Mạng máy tính (Học viện CN BCVT) - Nguồn: Internet
170205 Trình diễn với PowerPoint - Nguồn: Internet
160012 Đồ họa ứng dụng (Cao đẳng Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
160015 Lập trình cơ bản (Cao đẳng Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
160116 Tin học văn phòng (Trung cấp LRMT) - Nguồn: BCTECH
160117 An toàn vệ sinh công nghiệp (Trung cấp LRMT) - Nguồn: BCTECH
160118 Cấu trúc máy tính (Trung cấp LRMT) - Nguồn: BCTECH
160119 Kỹ thuật đo lường (Trung cấp LRMT) - Nguồn: BCTECH
160120 Kỹ thuật xung - số (Trung cấp LRMT) - Nguồn: BCTECH
160121 Lắp ráp và cài đặt máy tính (Trung cấp LRMT) - Nguồn: BCTECH
160122 Đồ họa ứng dụng (Trung cấp LRMT) - Nguồn: BCTECH