GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí
ID Tên sách - giáo trình URL
170933 GT MÁY ĐIỆN 2( tác giả: NGUYEÃN TROÏNG THAÉNG) - Nguồn: Internet
170931 GT MÁY ĐIỆN( vụ trung học chuyên nghiệp) - Nguồn: Internet
171128 Hệ thống máy và thiết bị lạnh(tác giả: Đinh Văn Thuận) - Nguồn: Internet
171129 HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ KIỂU ƯỚT - Nguồn: Internet
171130 GT HANDBOOK OF AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION - Nguồn: Internet
171131 Hệ thống lạnh khác trong công nghiệp và đời sống - Nguồn: Internet
171132 Hệ thống lạnh máy đá - Nguồn: Internet
171133 LỰA CHỌN CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - Nguồn: Internet
171134 HỆ THỐNG LÀM LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - Nguồn: Internet
171135 HỆ THỐG ĐIỀU HÒA KHÔG KHÍ - Nguồn: Internet
171136 Hệ thống Điều hòa Không khí Trữ nhiệt - Nguồn: Internet
171137 GIAÙO TRÌNH BÔM QUAÏT MAÙY NEÙN - Nguồn: Internet
171138 ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRONG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ - Nguồn: Internet
171139 HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ KIỂU KHÔ - Nguồn: Internet
170938 GT TRANG BỊ ĐIỆN 1( tổng cục nghề nghiệp) - Nguồn: Internet
170990 BÀI GIẢNG AN TOÀN LĐ - Nguồn: Internet
171084 GT TRANG BỊ ĐIỆN - Nguồn: Internet
171085 CÀI ĐẶT BIẾN TẦN SEIMENS - Nguồn: Internet
171086 TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DC & AC - Nguồn: Internet
171087 HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN - Nguồn: Internet
171003 GT KỸ THUẬT ĐIỆN(VỤ TH CHUYÊN NGHIỆP DẠY NGHỀ) - Nguồn: Internet
171004 GT KỸ THUẬT ĐIỆN( tác giả: Nguyễn Tuấn Hùng) - Nguồn: Internet
171018 GT KỸ THUẬT ĐIỆN( tác giải: Đào Xuân Dần) - Nguồn: Internet
171019 GT KỸ THUẬT ĐIỆN(tác giả: Lưu Thế Vinh) - Nguồn: Internet
170326 TRANG BỊ ĐIỆN LẠNH NÂNG CAO - Nguồn: Internet
170886 GIÁO TRÌNH TBĐ 1(tổng cục dạy nghề) - Nguồn: Internet
170887 SỔ TAY LỰA CHỌN VÀ TRA CỨU THIẾT BỊ ĐIỆN - Nguồn: Internet
171020 GT ĐIỆN ĐỘNG CƠ - Nguồn: Internet
171021 GT ĐO ĐIỆN ĐIỆN TỬ - Nguồn: Internet
171022 GT ĐO LƯỜNG ĐIỆN - Nguồn: Internet