GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Khoa CN Thực phẩm & May TT
ID Tên sách - giáo trình URL
170557 Chất lượng nông sản và thực phẩm - Nguồn: Internet
170558 Hệ thống quản lý chất lượng HACCP - Nguồn: Internet
170559 Luật an toàn thực phẩm - Nguồn: Internet
170560 Các chất dinh dưỡng trong thực phẩm - Nguồn: Internet
170561 DCCT kỹ thuật pha chế đồ uống ĐH Yersin - Nguồn: Internet
170562 Cocktail, chè và kem - Nguồn: Internet
170563 Chế biến các sản phẩm thức ăn nhẹ - Nguồn: Internet
170564 Các quá trình chế biến trong thực phẩm - Nguồn: Internet
170565 Quản trị bán hàng - Nguồn: Internet
170566 Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử - Nguồn: Internet
170567 Các nguyên tắc trong quản trị - Nguồn: Internet
170568 Kỹ năng quản trị trong bán hàng - Nguồn: Internet
160569 Quản trị tác nghiệp - Nguồn: BCTECH
170570 Quản trị tác nghiệp - Nguồn: Internet
170571 Dinh dưỡng lý thuyết - Nguồn: Internet
170572 Dinh dưỡng người - Nguồn: Internet
170573 Món ăn truyền thống việt nam - Nguồn: Internet
170574 Nguyên tắc xây dựng thực đơn - Nguồn: Internet
170575 Món ăn Việt Nam truyền thống - Nguồn: Internet
170576 Những món ăn ngon Việt - Nguồn: Internet
170577 Món ăn ngày tết - Nguồn: Internet
170578 Món lạ miền nam - Nguồn: Internet
170579 Tên gọi những món ăn dân giã Việt - Nguồn: Internet
160580 Thực hành chế biến món ăn - Nguồn: BCTECH
170581 Tập quán ăn uống của người Việt - Nguồn: Internet
160582 Lịch sử văn hóa việt nam - Nguồn: BCTECH
170583 Thuật ngữ chuyên ngành - Nguồn: Internet
170584 Thuật ngữ chuyên ngành du lịch - Nguồn: Internet
170585 The tour guide - Nguồn: Internet
170586 The job interview - Nguồn: Internet