GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Thực hành chế biến món ăn
ID Tên sách - giáo trình URL
170575 Món ăn Việt Nam truyền thống - Nguồn: Internet
170576 Những món ăn ngon Việt - Nguồn: Internet
170577 Món ăn ngày tết - Nguồn: Internet
170578 Món lạ miền nam - Nguồn: Internet
170579 Tên gọi những món ăn dân giã Việt - Nguồn: Internet
160580 Thực hành chế biến món ăn - Nguồn: BCTECH
170597 Kỹ thuật cắt tỉa và trang trí - Nguồn: Internet
170422 Thực hành chế biến món ăn - Nguồn: Internet