GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Chế biến thực phẩm
ID Tên sách - giáo trình URL
171007 Các quá trình trong chế biến Thực phẩm (Bài giảng ĐH CNTP) - Nguồn: Internet
171008 Giới thiệu sản xuất nước uống đóng chai Power - Nguồn: Internet
171009 GIới thiệu về công nghệ xử lý nước - Nguồn: Internet
171010 Bảo quản tôm bằng phương pháp sấy thăng hoa - Nguồn: Internet
171011 Cơ sở kỹ thuật của chế biến thực phẩm (ĐH Cần Thơ) - Nguồn: Internet
171012 Cơ sở của quá trình chế biến thực phẩm 2 (ĐH Đà Nẵng) - Nguồn: Internet
171013 Công nghệ chế biến Thủy sản (ĐH Cần Thơ) - Nguồn: Internet
171014 Phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm - Nguồn: Internet
171015 So sánh ISO 22000 và ISO 9001 - Nguồn: Internet
171016 Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa (Sách) - Nguồn: Internet
171017 Phụ gia thực phẩm (Đàm Sao Mai) - Nguồn: Internet
170598 Hóa sinh thực phẩm - Nguồn: Internet
170599 Giáo trình hóa sinh - Nguồn: Internet
170600 Sinh học phân tử - Nguồn: Internet
170601 Hóa sinh thực vật - Nguồn: Internet
170602 Hóa sinh học (ĐH TDT) - Nguồn: Internet
170603 Kỹ thuật phòng thí nghiệm - Nguồn: Internet
170604 Thuốc thử hữu cơ trong hóa học phân tích - Nguồn: Internet
170605 kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm - Nguồn: Internet
170606 Phương pháp thí nghiệm - Nguồn: Internet
160607 Kiểm tra chất lượng sản phẩm - Nguồn: BCTECH
170608 Kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm - Nguồn: Internet
170609 Đại cương về dinh dưỡng - Nguồn: Internet
170610 Chất dinh dưỡng vi lượng - Nguồn: Internet
170611 Các chất dinh dưỡng trong thực phẩm - Nguồn: Internet
170612 Dinh dưỡng lý thuyết - Nguồn: Internet
160613 Dinh dưỡng hợp lý và sức khỏe - Nguồn: BCTECH
170614 Các quá trình trong chế biến thực phẩm - Nguồn: Internet
170615 Các quá trình cơ bản trong CNTP - Nguồn: Internet
170616 Máy chế biến và bảo quản thực phẩm - Nguồn: Internet