GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Khoa CN Thực phẩm & May TT
ID Tên sách - giáo trình URL
170740 Giáo trình công nghệ may - Nguồn: Internet
170742 Trang phục trong giao tiếp - Nguồn: Internet
170743 Cắt may cơ bản thời trang trẻ em - Nguồn: Internet
170744 Thiết kế trang phục 4 - Nguồn: Internet
170745 Cách thiết kế váy suông - Nguồn: Internet
170746 Thiết kế trang phục 4 - Nguồn: Internet
170747 Công nghệ may - Nguồn: Internet
170748 Thiết kế sơ mi, áo dài và quần âu - Nguồn: Internet
160382 Thiết kế cắt may thời trang áo sơ mi và quần âu - Nguồn: BCTECH
160383 Thiết kế cắt may thời trang trang phục trẻ em - Nguồn: BCTECH
160384 Thiết kế và may trang phục áo dài - Nguồn: BCTECH
160385 An toàn lao động - Nguồn: BCTECH
160386 Các quá trình cơ bản trong CNTP1 - Nguồn: BCTECH
160387 Các quá trình cơ bản trong CNTP2 - Nguồn: BCTECH
160388 Công nghệ bảo quản và chế biến thịt, cá ,trứng - Nguồn: BCTECH
160389 Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo - Nguồn: BCTECH
160390 Kỹ thuật sản xuất nước giải khát - Nguồn: BCTECH
160391 Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả - Nguồn: BCTECH
160392 Đóng gói bao bì - Nguồn: BCTECH
160393 Hóa sinh thực phẩm - Nguồn: BCTECH
160395 Kỹ thuật phòng thí nghiệm - Nguồn: BCTECH
160396 Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo - Nguồn: BCTECH
160397 Phụ gia thực phẩm - Nguồn: BCTECH
160398 Quản lý chất lượng sản phẩm - Nguồn: BCTECH
160399 Vệ sinh an toàn thực phẩm - Nguồn: BCTECH
160400 Anh văn chuyên ngành - Nguồn: BCTECH
160401 Dinh dưỡng - Nguồn: BCTECH
160402 An toàn lao động - Nguồn: BCTECH
160403 Cơ sở thiết kế trang phục - Nguồn: BCTECH
160404 Kỹ thuật cắt may cơ bản - Nguồn: BCTECH