GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Sáng tạo mẫu
ID Tên sách - giáo trình URL
170718 Thiết kế thời trang trên máy tính - Nguồn: Internet
170727 Tạo mẫu áo nam - Nguồn: Internet
170728 Thiết kế mẫu - Nguồn: Internet
170729 Tạo mẫu trang phục nữ - Nguồn: Internet
170730 Thiết kế quần áo - Nguồn: Internet
160408 Sáng tạo mẫu - Nguồn: BCTECH