GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - HT MÁY LẠNH DÂN DỤNG
ID Tên sách - giáo trình URL
171128 Hệ thống máy và thiết bị lạnh(tác giả: Đinh Văn Thuận) - Nguồn: Internet
171129 HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ KIỂU ƯỚT - Nguồn: Internet
171130 GT HANDBOOK OF AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION - Nguồn: Internet
171131 Hệ thống lạnh khác trong công nghiệp và đời sống - Nguồn: Internet
171132 Hệ thống lạnh máy đá - Nguồn: Internet
171133 LỰA CHỌN CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - Nguồn: Internet
171134 HỆ THỐNG LÀM LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - Nguồn: Internet
171135 HỆ THỐG ĐIỀU HÒA KHÔG KHÍ - Nguồn: Internet
171136 Hệ thống Điều hòa Không khí Trữ nhiệt - Nguồn: Internet
171137 GIAÙO TRÌNH BÔM QUAÏT MAÙY NEÙN - Nguồn: Internet
171138 ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG TRONG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ - Nguồn: Internet
171139 HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ KIỂU KHÔ - Nguồn: Internet
160316 HT MÁY LẠNH DÂN DỤNG CD - Nguồn: BCTECH
160317 HT MÁY LẠNH DÂN DỤNG TC - Nguồn: BCTECH