GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Kỹ thuật sản xuất nước giải khát
ID Tên sách - giáo trình URL
171008 Giới thiệu sản xuất nước uống đóng chai Power - Nguồn: Internet
171009 GIới thiệu về công nghệ xử lý nước - Nguồn: Internet
171016 Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa (Sách) - Nguồn: Internet
160638 Công nghệ sản xuất đồ uống (Bài giảng) - Nguồn: BCTECH
170639 Công nghệ chế biến sữa - Nguồn: Internet
170640 Tiêu chuẩn kĩ thuật cho nước uống (TCVN) - Nguồn: Internet
170641 Báo cáo tổng quan về nước giải khát có gas và sức khỏe - Nguồn: Internet
170642 Tổng quan về sản xuất bia - Nguồn: Internet
160390 Kỹ thuật sản xuất nước giải khát - Nguồn: BCTECH