GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Lắp‌ ‌ráp‌ ‌và‌ ‌cài‌ ‌đặt‌ ‌máy‌ ‌tính
ID Tên sách - giáo trình URL
170199 Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - Nguồn: Internet
170200 Lắp ráp và bảo trì máy tính (itvietnam.com) - Nguồn: Internet
160076 Lắp ráp và cài đặt máy tính (Cao đẳng CNTT) - Nguồn: BCTECH
160079 Lắp ráp và cài đặt máy tính (Trung cấp CNTT) - Nguồn: BCTECH
160106 Lắp ráp và cài đặt máy tính (Trung cấp Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
160121 Lắp ráp và cài đặt máy tính (Trung cấp LRMT) - Nguồn: BCTECH
160010 Lắp ráp và cài đặt máy tính (Cao đẳng Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH