GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Thiết kế cắt may áo sơ mi và quần Âu
ID Tên sách - giáo trình URL
170713 Công nghệ may - Nguồn: Internet
170716 Cắt may toàn tập - Nguồn: Internet
170728 Thiết kế mẫu - Nguồn: Internet
170731 Thiết kế quần tây - Nguồn: Internet
170732 Thiết kế thời trang nữ - Nguồn: Internet
160733 Thiết kế quần âu - Nguồn: BCTECH
160407 Thiết kế cắt may thời trang áo sơ mi và quần âu - Nguồn: BCTECH
160410 Thiết kế cắt may áo sơ mi và quần Âu - Nguồn: BCTECH