GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MẠCH ĐIỆN TỬ
ID Tên sách - giáo trình URL
171116 Vẽ Mạch In Bằng Proteus - Nguồn: Internet
171117 Hướng dẩn sử dụng Proteus 7.1 - Nguồn: Internet
171118 GIẢI TÍCH MẠCH ĐIỆN TRÊN MÁY TÍNH - Nguồn: Internet
171119 CHƯƠNG TRÌNH VẼ MẠCH Orcad 9.2 - Nguồn: Internet
171120 GIÁO TRÌNH VẼ MẠCH EAGLE - Nguồn: Internet
171121 PHÍM TẮC TRONG Altium_Designer - Nguồn: Internet
160474 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MẠCH ĐIỆN TỬ CD - Nguồn: BCTECH
160475 THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MẠCH ĐIỆN TỬ TC - Nguồn: BCTECH