GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Cấu trúc máy tính
ID Tên sách - giáo trình URL
160118 Cấu trúc máy tính (Trung cấp LRMT) - Nguồn: BCTECH
170128 Bài giảng Cấu trúc máy tính (Đại học Thủy Sản) - Nguồn: Internet
170129 Đề cương ôn tập Cấu trúc máy tính - Nguồn: Internet
170130 Giáo trình Cấu trúc máy tính (NXB: Lao động - Xã hội) - Nguồn: Internet
170131 Giáo trình Cấu trúc máy tính (NXB: Đại học Sư phạm) - Nguồn: Internet
170132 Giáo trình Kiến trúc máy tính (Đại học Cần Thơ) - Nguồn: Internet