GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Tin Học
ID Tên sách - giáo trình URL
171143 Tài liệu Dạy học môn Tin học - Trình độ Trung cấp (Tổng cục GDNN) - Nguồn: Internet
171144 Tài liệu Dạy học môn Tin học - Trình độ Cao đẳng (Tổng cục GDNN) - Nguồn: Internet
170196 Excel cơ bản - Nguồn: Internet
170197 Excel nâng cao - Nguồn: Internet
170198 Soạn thảo văn bản - Nguồn: Internet
170205 Trình diễn với PowerPoint - Nguồn: Internet