GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Chế biến món ăn
ID Tên sách - giáo trình URL
171005 Thịt gia súc gia cầm (Bài giảng) - Nguồn: Internet
171006 Cá và hải sản - Nguồn: Internet
170529 Chất lượng nông sản thực phẩm - Nguồn: Internet
170530 Luật chất lượng hàng hóa - Nguồn: Internet
170531 Phân tích kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng hàng hóa - Nguồn: Internet
170532 Quản lý chất lượng theo HACCP - Nguồn: Internet
170534 Chất lượng sản phẩm và thiện chí của nhà sản xuất - Nguồn: Internet
170537 Các Khái niệm cơ bản về du lịch - Nguồn: Internet
170538 Những vấn đề cơ bản về du lịch - Nguồn: Internet
170541 Kinh doanh khách sạn nhà hàng - Nguồn: Internet
170542 Standard for hotel and motel - Nguồn: Internet
170543 Tâm lý khách du lịch của một số nước trên thế giới - Nguồn: Internet
170545 Tâm lý khách du lịch - Nguồn: Internet
170549 Những khách sạn lạ và độc nhất trên thế giới - Nguồn: Internet
170551 Lý luận chung về marketing và nhà hàng - Nguồn: Internet
170552 Năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch của Việt Nam - Nguồn: Internet
170554 Thị trường du lịch của Lào - Nguồn: Internet
170555 Quy trình lễ tân nhà hàng - Nguồn: Internet
170556 Vệ sinh an toàn trong thực phẩm và hàng hóa - Nguồn: Internet
170557 Chất lượng nông sản và thực phẩm - Nguồn: Internet
170558 Hệ thống quản lý chất lượng HACCP - Nguồn: Internet
170559 Luật an toàn thực phẩm - Nguồn: Internet
170560 Các chất dinh dưỡng trong thực phẩm - Nguồn: Internet
170561 DCCT kỹ thuật pha chế đồ uống ĐH Yersin - Nguồn: Internet
170562 Cocktail, chè và kem - Nguồn: Internet
170563 Chế biến các sản phẩm thức ăn nhẹ - Nguồn: Internet
170564 Các quá trình chế biến trong thực phẩm - Nguồn: Internet
170565 Quản trị bán hàng - Nguồn: Internet
170566 Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử - Nguồn: Internet
170567 Các nguyên tắc trong quản trị - Nguồn: Internet