GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Thiết kế cắt may thời trang áo Veston nữ 1 lớp
ID Tên sách - giáo trình URL
170713 Công nghệ may - Nguồn: Internet
170716 Cắt may toàn tập - Nguồn: Internet
170735 May áo vest nữ - Nguồn: Internet
170736 Phương pháp đo áo veston - Nguồn: Internet
170737 Cắt may cơ bản 2 - Nguồn: Internet
160409 Thiết kế cắt may thời trang áo Veston nữ 1 lớp - Nguồn: BCTECH