GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Các quá trình cơ bản trong CNTP2
ID Tên sách - giáo trình URL
171007 Các quá trình trong chế biến Thực phẩm (Bài giảng ĐH CNTP) - Nguồn: Internet
171011 Cơ sở kỹ thuật của chế biến thực phẩm (ĐH Cần Thơ) - Nguồn: Internet
171012 Cơ sở của quá trình chế biến thực phẩm 2 (ĐH Đà Nẵng) - Nguồn: Internet
170614 Các quá trình trong chế biến thực phẩm - Nguồn: Internet
170615 Các quá trình cơ bản trong CNTP - Nguồn: Internet
170616 Máy chế biến và bảo quản thực phẩm - Nguồn: Internet
170617 Các biến đổi trong quá trình nướng thịt - Nguồn: Internet
170618 Chế biến dầu mỡ - Nguồn: Internet
160619 Chế biến đồ hộp - Nguồn: BCTECH
160387 Các quá trình cơ bản trong CNTP2 - Nguồn: BCTECH