GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - LẮP RÁP CÁC CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG CK
ID Tên sách - giáo trình URL
171093 GT THÁO LẮP MÁY CÔNG CỤ - Nguồn: Internet
171094 GT THỰC HÀNH SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ TẬP 1 - Nguồn: Internet
171095 GT THỰC HÀNH SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ TẬP 2 - Nguồn: Internet
171096 GT KỸ THUẬT SỬA CHỮA MÁY CÔNG CỤ( tác giả: Lưu Văn Nhang) - Nguồn: Internet
171097 RÀNG BUỘC LẮP RÁP CHI TIẾT( ĐH NÔNG LÂM) - Nguồn: Internet
171098 SỔ TAY BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN - Nguồn: Internet
160352 LẮP RÁP CÁC CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG CK CD - Nguồn: BCTECH
160353 LẮP RÁP CÁC CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG CK TC - Nguồn: BCTECH