GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Công nghệ mạng không dây
ID Tên sách - giáo trình URL
170874 Giáo trình Công nghệ mạng không dây - Nguồn: Internet
170875 Tài liệu Thực hành Công nghệ mạng không dây - Nguồn: Internet
170876 Giáo trình Mạng không dây (ĐH Công nghệ TpHCM) - Nguồn: Internet
170877 Bài báo Mạng không dây LoRa cho ứng dụng IoT tầm xa - Nguồn: Internet
170878 Tài liệu Wireless Security – WEP, WAP, WAP2 - Nguồn: Internet
170879 Tài liệu Giải pháp bảo mật mạng Wireless dựa vào RADIUS - Nguồn: Internet