GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - May thời trang
ID Tên sách - giáo trình URL
170732 Thiết kế thời trang nữ - Nguồn: Internet
160733 Thiết kế quần âu - Nguồn: BCTECH
170735 May áo vest nữ - Nguồn: Internet
170736 Phương pháp đo áo veston - Nguồn: Internet
170737 Cắt may cơ bản 2 - Nguồn: Internet
170738 Thiết kế trang phục 1 - Nguồn: Internet
170739 Thiết kế trang phục 2 - Nguồn: Internet
170740 Giáo trình công nghệ may - Nguồn: Internet
170742 Trang phục trong giao tiếp - Nguồn: Internet
170743 Cắt may cơ bản thời trang trẻ em - Nguồn: Internet
170744 Thiết kế trang phục 4 - Nguồn: Internet
170745 Cách thiết kế váy suông - Nguồn: Internet
170746 Thiết kế trang phục 4 - Nguồn: Internet
170747 Công nghệ may - Nguồn: Internet
170748 Thiết kế sơ mi, áo dài và quần âu - Nguồn: Internet
160382 Thiết kế cắt may thời trang áo sơ mi và quần âu - Nguồn: BCTECH
160383 Thiết kế cắt may thời trang trang phục trẻ em - Nguồn: BCTECH
160384 Thiết kế và may trang phục áo dài - Nguồn: BCTECH
160402 An toàn lao động - Nguồn: BCTECH
160403 Cơ sở thiết kế trang phục - Nguồn: BCTECH
160404 Kỹ thuật cắt may cơ bản - Nguồn: BCTECH
160405 Mỹ thuật trang phục - Nguồn: BCTECH
160406 Quản lý chất lượng sản phẩm - Nguồn: BCTECH
160407 Thiết kế cắt may thời trang áo sơ mi và quần âu - Nguồn: BCTECH
160408 Sáng tạo mẫu - Nguồn: BCTECH
160409 Thiết kế cắt may thời trang áo Veston nữ 1 lớp - Nguồn: BCTECH
160410 Thiết kế cắt may áo sơ mi và quần Âu - Nguồn: BCTECH
160411 Thiết kế cắt may thời trang áo sơ mi và quần âu - Nguồn: BCTECH
160412 Thiết kế cắt may váy đầm liền thân - Nguồn: BCTECH
160413 Thiết kế mẫu công nghiệp - Nguồn: BCTECH