GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - May thời trang
ID Tên sách - giáo trình URL
170698 Cơ sở thiết kế trang phục (BG) - Nguồn: Internet
170699 Cơ sở thiết kế trang phục (ĐH CN) - Nguồn: Internet
170701 Thiết kế trang phục 5 - Nguồn: Internet
170702 Thiết kế trang phục 3 - Nguồn: Internet
170704 Thiết kế trang phục 2 - Nguồn: Internet
170706 Công tác vệ sinh an toàn lao động - Nguồn: Internet
170707 Công tác vệ sinh an toàn lao động xưởng may - Nguồn: Internet
170709 Vệ sinh an toàn lao động và vệ sinh môi trường - Nguồn: Internet
170710 An toàn điện - Nguồn: Internet
170711 Tiêu chuẩn cho nhà máy may - Nguồn: Internet
170712 Công nghệ may 1 - Nguồn: Internet
170713 Công nghệ may - Nguồn: Internet
170714 Công nghệ trải vải - Nguồn: Internet
170715 Cắt may cơ bản - Nguồn: Internet
170716 Cắt may toàn tập - Nguồn: Internet
170717 Thiết kế trang phục - Nguồn: Internet
170718 Thiết kế thời trang trên máy tính - Nguồn: Internet
170719 Bộ sưu tập hè thu - Nguồn: Internet
170720 Thiết kế sơ đồ trên máy tính - Nguồn: Internet
170721 Mỹ thuật - Nguồn: Internet
170722 Khái quát lịch sử mỹ thuật - Nguồn: Internet
170723 Quản lý chất lượng sản phẩm - Nguồn: Internet
170724 Quản lý chất lượng sản phẩm - Nguồn: Internet
170725 Quản trị chất lượng - Nguồn: Internet
170726 Chất lượng sản phẩm hàng hóa - Nguồn: Internet
170727 Tạo mẫu áo nam - Nguồn: Internet
170728 Thiết kế mẫu - Nguồn: Internet
170729 Tạo mẫu trang phục nữ - Nguồn: Internet
170730 Thiết kế quần áo - Nguồn: Internet
170731 Thiết kế quần tây - Nguồn: Internet