GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Thiết kế đồ họa
ID Tên sách - giáo trình URL
170179 Giáo trình 3Ds Max 9.0 - Nguồn: Internet
170181 Script và ỹ thuật hoạt hình (Cao đẳng Công nghiệp Huế) - Nguồn: Internet
170182 Tự học ILLustrator CS6 - Nguồn: Internet
170183 Giáo trình CorelDraw X6 (Sưu tầm: blogspot.com) - Nguồn: Internet
170184 Kỹ thuật tương tác giữa CorelDraw và Photoshop - Nguồn: Internet
170186 Giáo trình Photoshop CS8 - Nguồn: Internet
160012 Đồ họa ứng dụng (Cao đẳng Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
160013 Thiết kế web (Cao đẳng Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
160015 Lập trình cơ bản (Cao đẳng Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
160076 Lắp ráp và cài đặt máy tính (Cao đẳng CNTT) - Nguồn: BCTECH
160079 Lắp ráp và cài đặt máy tính (Trung cấp CNTT) - Nguồn: BCTECH
160080 Tin học văn phòng (Trung cấp CNTT) - Nguồn: BCTECH
160084 Đồ họa ứng dụng (Trung cấp CNTT) - Nguồn: BCTECH
160085 Thiết kế hoạt hình (Trung cấp CNTT) - Nguồn: BCTECH
160086 Thiết kế web (Trung cấp CNTT) - Nguồn: BCTECH
160089 Lập trình cơ bản (Trung cấp CNTT) - Nguồn: BCTECH
160095 Đồ họa ứng dụng (Cao đẳng CNTT) - Nguồn: BCTECH
160096 Thiết kế hoạt hình (Cao đẳng CNTT) - Nguồn: BCTECH
160097 Thiết kế web (Cao đẳng CNTT) - Nguồn: BCTECH
160101 Lập trình cơ bản (Cao đẳng CNTT) - Nguồn: BCTECH
160106 Lắp ráp và cài đặt máy tính (Trung cấp Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
160107 Tin học văn phòng (Trung cấp Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
160109 Đồ họa ứng dụng (Trung cấp Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
160111 Lập trình cơ bản (Trung cấp Quản trị mạng máy tính) - Nguồn: BCTECH
160116 Tin học văn phòng (Trung cấp LRMT) - Nguồn: BCTECH
160121 Lắp ráp và cài đặt máy tính (Trung cấp LRMT) - Nguồn: BCTECH
160122 Đồ họa ứng dụng (Trung cấp LRMT) - Nguồn: BCTECH
160126 Lập trình cơ bản (Trung cấp LRMT) - Nguồn: BCTECH
170141 HTML5 Canvas - Lập trình Game 2D - Nguồn: Internet
170142 The Essential Guide to HTML5 - Nguồn: Internet