GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Thiết kế đồ họa
ID Tên sách - giáo trình URL
171145 Adobe iLLustrator Tutorial Videos - Nguồn: Internet
170185 Giáo trình Dựng Video (CĐ CN Hà Nội) - Nguồn: Internet
170180 Hướng dẫn cơ bản Flash CS4 (ĐH Bách Khoa Hà Nội) - Nguồn: Internet
170846 Các tính năng trong Flash CS4 - Nguồn: Internet
170916 Press Adobe ILLustrator CC (adobe.com) - Nguồn: Internet
170917 Adobe Audition Help (adobe.com) - Nguồn: Internet
170918 Adobe Premiere Pro Help (adobe.com) - Nguồn: Internet
170919 Adobe After Effects Help (adobe.com) - Nguồn: Internet
170187 Adobe After Effects CC Help (adobe.com) - Nguồn: Internet
170188 Hướng dẫn tổng quan After Effects - Nguồn: Internet
170189 Adobe InDesign CS3 User Guide - Nguồn: Internet
170190 Adobe InDesign CS5-5.5 Troubleshooting - Nguồn: Internet
170191 Creating eBooks with Adobe InDesign CC - Nguồn: Internet
170192 Adobe® InDesign® CC Help - Nguồn: Internet
170193 Cơ bản Adobe Indesign CS5 - Nguồn: Internet
170194 Tài liệu InDesign CS6 (TT Đồ họa Việt Tâm Đức) - Nguồn: Internet
170195 10 Essential InDesign Skills - Nguồn: Internet
170196 Excel cơ bản - Nguồn: Internet
170197 Excel nâng cao - Nguồn: Internet
170198 Soạn thảo văn bản - Nguồn: Internet
170199 Bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm - Nguồn: Internet
170200 Lắp ráp và bảo trì máy tính (itvietnam.com) - Nguồn: Internet
170205 Trình diễn với PowerPoint - Nguồn: Internet
170155 Giáo trình Lập trình căn bản (ĐH SPKT Vĩnh Long) - Nguồn: Internet
170157 Simple CSS Standard Edition - Nguồn: Internet
170160 Lập trình hướng đối tượng C++ (CĐ Công nghiệp Huế) - Nguồn: Internet
170165 Object-Oriented Analysis, Design and Implementation - Nguồn: Internet
170166 Lược sử Mỹ thuật Việt Nam (NXB: KHXH) - Nguồn: Internet
170168 Vai trò của Mỹ thuật ứng dụng trong cuộc sống và đào tạo (ĐH Mở Hà Nội) - Nguồn: Internet
170178 Thiết kế 3D với 3ds Max - Nguồn: Internet