GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Hệ Cao đẳng
ID Tên sách - giáo trình URL
160766 Vật liệu cơ khí - Nguồn: BCTECH
160767 Chế tạo bồn bể - Nguồn: BCTECH
160768 Vẽ kỹ thuật - Nguồn: BCTECH
160769 Cắt phôi trên máy cắt Plasma CNC - Nguồn: BCTECH
160770 Cắt khí và hàn điện cơ bản - Nguồn: BCTECH
160771 Chế tạo, lắp đặt ống công nghệ - Nguồn: BCTECH
160772 Kỹ thuật đo lường lấy dấu ,khai triển trong chế tạo thiết bị cơ khí - Nguồn: BCTECH
160773 Chế tạo khung nhà công nghiệp - Nguồn: BCTECH