GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương trình đào tạo - Nghề: May thời trang - Trình độ: Trung cấp
STT Tên MH/MĐ Số T.chỉ Số tiết L.Thuyết T.Hành K.Tra
1 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2
2 Pháp luật 1 15 9 5 1
3 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 45 21 21 3
4 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
5 Tin học 2 45 15 29 1
6 Tiếng anh 4 90 30 56 4
7 Kỹ năng mềm 1 30 15 12 3
8 Anh văn chuyên nghành 1 30 15 12 3
9 Mỹ thuật trang phục 2 60 25 30 5
10 Cơ sở thiết kế trang phục 1 30 15 10 5
11 An toàn lao động 1 30 15 12 3
12 Kỹ thuật cắt may cơ bản 6 150 30 105 15
13 Thiết kế, cắt may Áo Sơmi và Quần âu 4 105 30 60 15
14 Thiết kế, cắt may thời trang áo sơ mi và Quần âu. 4 105 30 60 15
15 Thiết kế, cắt may thời trang Váy và đầm liền thân 4 105 30 60 15
16 Thiết kế, cắt may Áo Veston nữ 1 lớp 4 90 30 45 15
17 Thiết kế, cắt may thời trang Áo Veston nữ 1 lớp. 4 105 30 60 15
18 Thiết kế, cắt may thời trang trang phục trẻ em. 4 105 30 60 15
19 Thiết kế ,cắt may trang phục áo dài 5 120 30 75 15
20 Quản lý chất lượng sản phẩm 1 30 15 10 5
21 Thiết kế mẫu công nghiệp 1 45 5 35 5
22 Thực hành nâng cao 3 75 15 56 4
23 Anh văn nâng cao 3 90 15 70 5
24 Tin học nâng cao 5 120 30 80 10
25 Thực tập sản xuất 7 240 0 210 30
26 Chuyên đề tôt nghiệp 2 90 0 90 0
27 Sáng tác mẫu (TC*) 1 45 5 35 5
28 Công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm.(TC) 1 45 5 35 5