GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương trình đào tạo - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Trình độ: Trung cấp
STT Tên MH/MĐ Số T.chỉ Số tiết L.Thuyết T.Hành K.Tra
1 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2
2 Pháp luật 1 15 9 5 1
3 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 45 21 21 3
4 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
5 Tin học 2 45 15 29 1
6 Tiếng anh 4 90 30 56 4
7 Kỹ năng mềm 1 30 15 12 3
8 Kỹ thuật cắt tỉa rau quả 3 75 15 52 8
9 Chế biến món ăn Việt 1 4 120 15 97 8
10 Chế biến món ăn Việt 2 4 105 15 82 8
11 Chế biến bánh & mứt Việt 3 75 15 52 8
12 Chế biến bánh Âu 3 90 15 67 8
13 Chế biến các món ăn tráng miệng 2 60 15 37 8
14 Chế biến món ăn Á 3 90 15 67 8
15 Chế biến món ăn Âu 4 75 15 62 8
16 Pha chế đồ uống 3 75 15 52 8
17 Thực hành nâng cao 3 75 15 56 4
18 Anh văn nâng cao 2 90 15 70 5
19 Tin học nâng cao 5 120 30 80 10
20 Thực tập sản xuất 9 360 0 330 30
21 Chuyên đề tốt nghiệp 2 90 15 71 4
22 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch (TC*) 2 45 15 27 3
23 Quản trị tác nghiệp (TC) 2 45 15 27 3
24 Thương phẩm & an toàn thực phẩm 2 45 30 10 5
25 Văn hóa ẩm thực 1 30 20 6 4
26 Anh văn chuyên ngành 1 30 15 12 3
27 Tổ chức nhà bếp và an toàn lao động trong nhà bếp 2 45 30 12 3
28 Sinh lý dinh dưỡng 1 30 15 12 3
29 Xây dựng thực đơn 1 30 15 12 3