GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương trình đào tạo - Nghề: Chế biến thực phẩm - Trình độ: Trung cấp
STT Tên MH/MĐ Số T.chỉ Số tiết L.Thuyết T.Hành K.Tra
1 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2
2 Pháp luật 1 15 9 5 1
3 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 45 21 21 3
4 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
5 Tin học 2 45 15 29 1
6 Tiếng anh 4 90 30 56 4
7 Kỹ năng mềm 1 30 15 12 3
8 Tiếng Anh chuyên ngành 1 30 15 12 3
9 Kỹ thuật phòng thí nghiệm 2 45 15 27 3
10 Hóa sinh thực phẩm 2 45 15 27 3
11 Vi sinh thực phẩm 3 60 30 26 4
12 An toàn lao động 1 30 18 10 2
13 Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm 1 4 90 45 40 5
14 Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm 2 4 90 45 40 5
15 Kiểm tra chất lượng sản phẩm 3 75 15 55 5
16 Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng 4 105 17 82 6
17 Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo 4 105 15 84 6
18 Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả 3 90 15 70 5
19 Kỹ thuật sản xuất nước giải khát 4 105 15 84 6
20 Đóng gói bao bì 2 45 15 27 3
21 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 45 15 26 4
22 Quản lý chất lượng sản phẩm 2 45 15 26 4
23 Thực hành nâng cao 4 105 15 86 4
24 Tiếng Anh nâng cao 2 90 15 40 5
25 Tin học nâng cao 3 90 30 55 5
26 Thực tập tốt nghiệp 7 270 16 249 5
27 Chuyên đề tốt nghiệp 2 90 15 71 4
28 Phụ gia thực phẩm (TC) 1 30 15 12 3
29 Dinh dưỡng (TC*) 1 30 15 12 3