GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương trình đào tạo - Nghề: Cơ điện tử - Trình độ: Trung cấp
STT Tên MH/MĐ Số T.chỉ Số tiết L.Thuyết T.Hành K.Tra
1 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2
2 Pháp luật 1 15 9 5 1
3 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 45 21 21 3
4 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
5 Tin học 2 45 15 29 1
6 Tiếng anh 4 90 30 56 4
7 Kỹ năng mềm 1 30 15 12 3
8 Anh văn chuyên ngành 1 30 15 12 3
9 An toàn lao động 1 30 15 13 2
10 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật 2 45 15 26 4
11 Kỹ thuật điện 1 30 15 13 2
12 Đo lường điện - điện tử 2 45 15 26 4
13 Thiết kế cơ khí 3 75 15 56 4
14 Kỹ thuật điện tử 4 90 30 56 4
15 Kỹ thuật cảm biến 2 45 15 26 4
16 Lập trình Vi điều khiển 3 60 30 26 4
17 Điều khiển động cơ 4 105 15 82 8
18 Gia công cơ khí trên máy công cụ 6 150 30 112 8
19 Lắp ráp các cơ cấu truyền động cơ khí 2 45 15 26 4
20 Lắp đặt và bảo trì hệ thống khí nén-thủy lực 4 90 30 52 8
21 PLC cơ bản 4 90 30 56 4
22 Lắp đặt và bảo trì hệ thống cơ điện tử 1 2 45 15 26 4
23 Thực hành nâng cao 2 60 15 40 5
24 Tin học nâng cao 5 120 30 80 10
25 Anh văn nâng cao 3 90 15 70 5
26 Thực tập tốt nghiệp 5 225 15 210 0
27 Khóa luận tốt nghiệp 2 90 15 75 0
28 Rô bốt công nghiệp (TC*) 3 75 15 56 4
29 Tự động hóa với cánh tay Rô bốt (TC) 3 75 15 56 4