GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chương trình đào tạo - Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí - Trình độ: Trung cấp
STT Tên MH/MĐ Số T.chỉ Số tiết L.Thuyết T.Hành K.Tra
1 Giáo dục chính trị 1 30 15 13 2
2 Pháp luật 1 15 9 5 1
3 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 45 21 21 3
4 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
5 Tin học 2 45 15 29 1
6 Tiếng anh 4 90 30 56 4
7 Kỹ năng mềm 1 30 15 12 3
8 Anh Văn chuyên ngành 1 30 15 12 3
9 Đo lường điện lạnh 2 45 15 25 5
10 An toàn điện lạnh 1 30 20 6 4
11 Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí 2 45 15 25 5
12 Cơ sở kỹ thuật điện 1 30 20 7 3
13 Điện cơ bản 3 60 30 25 5
14 Điện tử cơ bản 2 45 15 25 5
15 Trang bị điện lạnh cơ bản 3 60 30 25 5
16 Máy điện 2 45 15 25 5
17 Hệ thống máy lạnh dân dụng 6 150 30 110 10
18 Hệ thống điều hoà không khí dân dụng 8 200 45 140 15
19 Hệ thống máy lạnh công nghiệp 6 160 30 115 15
20 Hệ thống điều hoà không khí trung tâm. 4 100 30 65 5
21 Thực hành điện lạnh nâng cao 3 90 15 70 5
22 Tiếng anh nâng cao 3 90 15 70 5
23 Tin học nâng cao 5 120 30 80 10
24 Thực tập tốt nghiệp 7 360 10 330 20
25 Khóa luận tốt nghiệp 2 90 0 87 3
26 Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí dân dụng (TC*) 2 45 15 24 6
27 Hệ thống kỹ thuật lạnh Ô tô (TC) 2 45 15 24 6