GIÁO TRÌNH / TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục Sách / Giáo trình - Dùng chung
ID Tên sách - giáo trình URL
160452 Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ ô tô - Nguồn: BCTECH
160453 Tiếng Anh chuyên ngành Chế biến thực phẩm (Trung cấp) - Nguồn: BCTECH
160454 Tiếng Anh chuyên ngành Chế biến thực phẩm (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH
160455 Pháp luật (Trung cấp) - Nguồn: BCTECH
160456 Pháp luật (Cao đẳng) - Nguồn: BCTECH
170196 Excel cơ bản - Nguồn: Internet
170197 Excel nâng cao - Nguồn: Internet
170198 Soạn thảo văn bản - Nguồn: Internet
170205 Trình diễn với PowerPoint - Nguồn: Internet